Luonnos

Avoin verkkopalvelu digitalisaation malleista ja ratkaisuistaSuomessa kaivataan ratkaisuja digitalisaation, avoimen datan, esineiden internetin, virtuaalitilan, tekoälyn ja robotiikan kaltaisiin aiheisiin - kaikilla mahdollisilla toimialoilla.

Näistä uusista aiheista jos olisi käytettävissä avoin kansallinen verkkopalvelu, josta saisi tietoa yleisesti käytetyistä malleista, tietorakenteista ja esimerkkejä tämän kaltaisten järjestelmien kehittämiseksi - helpottaisi tämä aiheisiin perehtymistä ja nopeuttaisi näitä koskevien hankkeiden kehittämistä kun olisi vapaasti käytettävissä olevaa tietoa mitä nämä tarkoittavat, miten pääsen itse soveltamaan näitä omissa tehtävissäni ja mistä löydän aiheista lisätietoa.

Verkkopalvelu, josta saisi selkeässä muodossa ajantasaista tietoa näistä uusista aiheista olisi avoimesti käytettävissä aiheiden opiskelussa, tutkimuksessa, yritysten toimintojen kehittämisessä sekä omatoimisesti henkilökohtaisten tietojen ja taitojen kehittämisessä.

Toteutus tulisi olla yhdistelmä asianmukaisesti toimitettua sisältöä jotta verkkopalvelun laatu ja sisältöjen valinta olisi johdonmukaista - sekä lisäksi avoimesti verkoston kehittämiseen osallistuvien henkilöiden tuottamaa sisältöä, käyttäen useita hyväksi havaittuja osallistumien menetelmiä muista verkkopalveluiden muodoista kuten kommentointia, ehdotuksia ja vaikka äänestyksiä joilla voidaan erotella muista tärkeämpiä ja yleishyödyllisempiä ratkaisuja.